Διανομή Υγραερίου

Η παράδοση του υγραερίου στους πελάτες μας ακολουθεί πάντα αυστηρούς κανόνες ασφαλείας. Κατά την παράδοση, γίνεται οπτικός έλεγχος της κάθε δεξαμενής προτού πληρωθεί με υγραέριο, ενώ επιβεβαιώνεται η καλή κατάσταση των οργάνων και του εξοπλισμού της δεξαμενής, καθώς και του περιβάλλοντα χώρου. Κατά την πλήρωση της δεξαμενής, τηρούνται όλοι οι σχετικοί κανονισμοί ασφαλείας. Η συνεχής ενημέρωση για τις πιο πρόσφατες τεχνικές εξελίξεις, η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και η ουσιαστική συντήρηση του εξοπλισμού καθιστούν την παράδοση του υγραερίου μια ασφαλή διαδικασία.

bitia